Antara Mencari dan Menjadi

Lelaki berkata, “Susah mencari wanita salihah di zaman ini!”.

Wanita membalas, “Setengah mati mencari lelaki salih di zaman ini!”.

Mengapa hanya sibuk MENCARI hingga lupa untuk MENJADI?

“Wanita yang baik disediakan untuk lelaki yang baik”. QS. An-Nur: 26