Bagai Karang di Lautan

Terjun di medan dakwah harus bermodal. Salah satunya: daya tahan yang kuat.

Tidak boleh gampang mundur atau tumbang. Sekalipun dihantam berbagai macam tantangan dan godaan.