Doa Awal Bulan

“Allah Maha Besar! Ya Allah jadikanlah bulan ini penuh dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, serta taufik kepada hal-hal yang dicintai Tuhan kami dan diridhai-Nya. Tuhan kami dan tuhanmu adalah Allah”.

HR. Ad-Darimiy dan dinilai hasan oleh Ibn Hajar serta al-Albaniy